Wie zijn wij?

Trudy van Schaik

Binnen de praktijk werk ik als allround logopedist. De afwisseling van het omgaan met zowel kinderen als volwassenen vind ik een leuk extraatje dat bij het vak logopedie hoort. In de loop der jaren ben ik door diverse werkzaamheden, cursussen en symposia gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met functionele of organische stemstoornissen, kinderen met lees- en spellingsstoornissen (al dan niet verwant aan dyslexie) en kinderen met allerhande spraak-/taalstoornissen. Sinds 2009 ben ik een gecertificeerd dyslexie behandelaar en sta dan ook officieel als zodanig geregistreerd in het kwaliteitsregister. Naast m’n allround werkzaamheden in de praktijk heb ik een nieuwe taal-ontwikkelingsmethode ontwikkeld. Deze methode heet Woorden Spreken en helpt kinderen in leeftijd van 4 t/m 12 jaar om hun woord- en zinsvorming te verbeteren. De methode is verkrijgbaar via de praktijk of via uitgeverij Schoolsupport.

Ingrid Arp

Ook ik werk als allround logopedist en ben preverbaal therapeut en therapeut Hanen programma. In de praktijk behandel ik kinderen en volwassenen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor afwijkende mondgewoonten en eet- en drinkproblemen. Ik heb me sinds 2003 gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, al dan niet als gevolg van vroeggeboorte of een bepaald syndroom en ben hiervoor gecertificeerd en kwaliteitsgeregistreerd. Ook behandel ik jonge kinderen bij wie de communicatie moeizaam of niet op gang komt, dus nog voordat het echte spreken begint. Tevens ben ik geschoold op het gebied van communicatie-problemen bij jonge kinderen met het syndroom van Down en kinderen met sensorische integratieproblemen en werk ik veel met volwassenen die spraak/taal- en slikproblemen hebben als gevolg van een hersenbloeding/infarct. Verder verzorg ik alle klinische logopedische werkzaamheden in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Het behandelen van baby’s tot ouderen maakt dat mijn werk zeer afwisselend en uitdagend blijft!