Wie zijn wij?

Trudy van Schaik

Binnen de praktijk werk ik als allround logopedist. De afwisseling van het omgaan met zowel kinderen als volwassenen vind ik een leuk extraatje dat bij het vak logopedie hoort. In de loop der jaren ben ik door diverse werkzaamheden, cursussen en symposia gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met functionele of organische stemstoornissen, kinderen met lees- en spellingsstoornissen (al dan niet verwant aan dyslexie) en kinderen met allerhande spraak-/taalstoornissen. Sinds 2009 ben ik een gecertificeerd dyslexie behandelaar en sta dan ook officieel als zodanig geregistreerd in het kwaliteitsregister. Naast m’n allround werkzaamheden in de praktijk heb ik een nieuwe taal-ontwikkelingsmethode ontwikkeld. Deze methode heet Woorden Spreken en helpt kinderen in leeftijd van 4 t/m 12 jaar om hun woord- en zinsvorming te verbeteren. De methode is verkrijgbaar via de praktijk of via uitgeverij Schoolsupport.

Ingrid Arp

Ook ik werk als allround logopedist en ben preverbaal therapeut en therapeut Hanen programma. In de praktijk behandel ik kinderen en volwassenen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor afwijkende mondgewoonten en eet- en drinkproblemen. Ik heb me sinds 2003 gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, al dan niet als gevolg van vroeggeboorte of een bepaald syndroom en ben hiervoor gecertificeerd en kwaliteitsgeregistreerd. Ook behandel ik jonge kinderen bij wie de communicatie moeizaam of niet op gang komt, dus nog voordat het echte spreken begint. Tevens ben ik geschoold op het gebied van communicatie-problemen bij jonge kinderen met het syndroom van Down en kinderen met sensorische integratieproblemen en werk ik veel met volwassenen die spraak/taal- en slikproblemen hebben als gevolg van een hersenbloeding/infarct. Verder verzorg ik alle klinische logopedische werkzaamheden in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Het behandelen van baby’s tot ouderen maakt dat mijn werk zeer afwisselend en uitdagend blijft!

Yvonne Balvert

Ik heb alweer 12 jaar ervaring als allround logopedist. Met enthousiasme heb ik post-hbo-cursussen gevolgd op het gebied van auditieve vaardigheden en auditieve verwerking problematiek  (zoals auditieve analyse/synthese en time-order) dit stukje vakgebied in de logopedie wordt vaak afgekort als AVP oftewel auditieve verwerkingsproblematiek en heeft een directe link met dyslexie. Verder heb ik cursussen gevolgd op het gebied van lees- en spellingsproblemen, denkstimulerende gespreksmethodieken en dysfatische ontwikkeling. Daarnaast bezoek ik regelmatig symposia op het gebied van stotteren en heb ik ervaring en affiniteit met het werken aan spannings-gerelateerde klachten, zoals hyperventilatie en functionele stemstoornissen ten gevolge van spanning. In 2009 ben ik samen met Trudy toegetreden tot een werkgroep die zich richt op dyslexie en ben ik sinds 2010 een gecertificeerd dyslexie behandelaar.

Djinnie Peeks

Sinds 1998 werk ik met veel plezier als logopediste. Ik heb veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van het reguliere basisonderwijs, maar ook met kinderen van het speciaal onderwijs heb ik ervaring. Ik heb als logopedist veel affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 met spraak/taalstoornissen, slechthorende kinderen en kinderen met lees/spellings-problemen. Mijn laatst gevolgde cursussen zijn: ‘Kinderen en autisme’ en ‘Anders kijken naar kinderen vanuit de sensorische integratie’. Ik vind het in mijn werk heel belangrijk om te kijken naar het kind achter de stoornis en van daaruit te werken.