Werkwijze

Verwijzing
Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt plaats na  verwijzing door huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. Bij twijfel kan een onderzoek worden aangevraagd. Daaruit volgt een conclusie en een advies, op basis waarvan mogelijke behandeling kan volgen.  

Aanmelding
Wanneer er logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind via deze website (met behulp van het aanmeldingsformulier) of telefonisch bij ons aanmelden. Zodra er een plek beschikbaar is, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Wij streven ernaar de wachttijd tot een minimum te beperken.

Intake- en anamnesegesprek
Na plaatsing volgt een intakegesprek waarbij de persoonsgegevens worden geregistreerd en de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Wij verzoeken u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:
– een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
– een verzekeringspas
– een geldig identiteitsbewijs
Bij het anamnesegesprek wordt de hulpvraag verder geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht.

Onderzoek
Na het intake- en anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen.

Behandeling
Behandeling vindt (meestal) op een wekelijks vast terugkerend tijdstip plaats. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. De praktijk is ook op zaterdag geopend. De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem én de motivatie en inzet van de cliënt. Indien medisch noodzakelijk worden behandelingen zo mogelijk aan huis gegeven.


Vergoeding en betaling

Zorgverzekering
Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt volledig vergoed. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Alle verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het eigen risico van de zorgverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, zodat wij rechtstreeks kunnen declareren, u ontvangt geen factuur.

Verhindering
Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. U kunt inspreken op het antwoordapparaat. Indien u een behandelafspraak niet tijdig afzegt of niet nakomt, zal hiervoor een bedrag van 75 procent van het geldende tarief bij u in rekening gebracht worden. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. U ontvangt hiervoor een factuur, die u volgens de betalingsvoorwaarden dient te voldoen. In overleg met de behandelend logopedist kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Betalingsvoorwaarden
Op de betaling van facturen voor behandelingen, gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer, zijn de voorwaarden conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie van toepassing.