Kwaliteit

Kwaliteitsregistratie
Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten wij veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Om de kwaliteit binnen onze logopediepraktijk te waarborgen zijn alle logopedisten geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Deskundigheidsbevordering
Onze logopedisten blijven op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing.  Al onze logopedisten zijn tevens aangesloten bij een kwaliteitskring.

Lidmaatschap beroepsvereniging
Wij zijn lid van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze vereniging behartigt de belangen van logopedisten en waarborgt de kwaliteitscriteria van onze beroepsgroep. Voor meer informatie over logopedie in het algemeen kunt u terecht op www.logopedie.nl

Specialisaties
In onze praktijk worden alle logopedische en logopedisch verwante stoornissen behandeld. Verder is er specifieke deskundigheid aanwezig op de volgende gebieden:
•Preverbale logopedie: eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, zie ook www.prelogopedie.nl Geregistreerd prelogopedist.
•Vroegbehandeling bij kinderen met het syndroom van Down en andere ontwikkelingsachterstanden d.m.v. Early Intervention programma’s
•Lees- en spellingsproblemen, al dan niet verwant aan dyslexie. Zie ook www.stichtingtaalhulp.nl
•Behandelen van afwijkende mondgewoonten met Oromyofunctionele therapie (OMFT)
• Sensorische integratie
• Hanen ouderbegeleiding (www.hanen.org)

•Adem- en ontspanningstherapie bij o.a. hyperventilatie
•Articulatiestoornissen (o.a. volgens behandelmethodes Metaphon en Hodson&Paden)
•Neurologische aandoeningen, a.o. behandelen van taal-, spraak- en slikproblemen (afasie, dysartrie en dysfagie) na een beroerte
•Stemstoornissen
•Taalontwikkelingsstoornissen

Samenwerking
Wij hechten veel waarde aan multidisciplinaire samenwerking.  Wij werken o.a. samen met huisartsen, kinderartsen, consultatiebureau-artsen, keel-, neus- en oorartsen,  neurologen, kinderfysiotherapeuten, cesartherapeuten, ortho-pedagogen, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen, groepsleiding kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, tandartsen, orthodontisten en lactatiekundigen.

Dergelijke contacten worden altijd met uw medeweten onderhouden.